Esports

Ordeig reclama la redacció, amb el màxim consens d’una nova Llei de l’Esport català

  • Actualizado:
  • Creado:

Durant la compareixença a la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament per part del secretari general de l'Esport del Govern.

El portaveu d’Esports del Grup Socialista a la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament, Oscar Ordeig, va lamentar després d’escoltar la compareixença per part del secretari general de l'Esport, Gerard Figueras, la manca d’una veritable governança esportiva per a tots els clubs i entitats esportives del país.

Novament, es va fer palesa una realitat que el món de l’esport català -les associacions, clubs, esportistes, federats- tothom veu i pateix d’ençà els darrers cincs anys d’acció de govern, o més aviat de no-govern en política esportiva.


I les xifres, malauradament així ho avalen. Una prova tangible és la rebaixa percentual en els pressupostos de la Generalitat per Activitat Física i Esport en un 46% des del 2010 (113 milions euros al 2010 als 62 milions per aquest 2017). I per sectors esportius, la retallada ha estat d’un 70% pel que fa a l’esport federat i un 50% a l’escolar.

“Aquestes xifres, amb el greuge també que ha suposat una forta burocratització i grans exigències per part de la Generalitat han posat en perill a una gran part del teixit associatiu, arribant en alguns casos a la seva desaparició en alguns casos” va remarcar el diputat socialista responsable d’esports en aquesta Comissió, Oscar Ordeig, durant la seva intervenció.


Ordeig, en el seu torn de rèplica, va reclamar també “la redacció, amb el màxim consens possible, d’una nova Llei de l’Esport català, que vagi acompanyada d’un Pla d’inversions en equipaments esportius per tal de millorar l’actual desplegament d’instal·lacions”.


I va afegir, que cal entomar d’una vegada, una demanda de molts clubs i petites entitats esportives en la defensa d’una normativa clara i transparent sobre el voluntariat esportiu. En concret, que es regularitzi el Monitoratge amateur de base per tal que les petites quantitats econòmiques (aquelles que no siguin considerades com a mitja de vida) no siguin concebies com a quantitats salarials.


També va demanar al Govern que defensi davant al Govern central, l'aplicació d'una bonificació (del 100% o d'una part) per a totes les associacions i clubs esportius sense ànim de lucre i d'interès social que regularitzin contractualment els seus treballadors, monitors, i voluntariat.


En nom del Grup Socialista va exigir del Govern més implicació i suport a l'esport femení, i a la pràctica d’esports per a persones en discapacitat, que ha de començar per un canvi en el tractament dels mitjans de comunicació cap aquests col.lectius esportius, cada dia més importants al nostre país.


I finalment, donar més suport institucional de la Generalitat als actes del 25è aniversari dels Jocs Olímpics de Barcelona, a Mollet del Vallès, com a ciutat europea de l'esport 2017, i una implicació en els propers Jocs esportius del Mediterrani de Tarragona.