Esports

Aturada del Futbol català.

  • Actualitzat:
  • Creat:

Recolzem les accions que aquest cap de setmana aturaran el futbol català. Des del Partit dels Socialistes de Catalunya treballem i donem el màxim suport a les reivindicacions de tot el teixit associatiu esportiu català.

L'aturada convocada per la Federació Catalana de Futbol té el suport dels socialistes catalans com així ho ha expressat el seu responsable d'Esports, Josep Monràs, "des del PSC entenem totes les reivindicacions de la Federació Catalana de Futbol i dels seus clubs, i no sols les compartim, sinó com bé saben, estem treballant colze a colze amb tot el teixit associatiu esportiu català pel maltractament continuat i les mesures contra l'esport de base que el Govern del PP ha anat aprovant".

"Cal incidir en què el problema no el pateix sols el futbol, sinó que és un denominador comú per a totes les disciplines esportives, com tampoc tots els entrebancs provenen sols del Govern de l'Estat, sinó que l’Executiu de CiU a la Generalitat no ho ha posat fàcil retallant de forma reiterada el pressupost en esport, i sense tampoc liquidar el deute acumulat del Govern amb les entitats esportives" ha incidit el portaveu socialista d’Esports al Parlament, Òscar Ordeig.

Per a Ordeig "Els i les Socialistes catalans hem reclamat des de tots els àmbits en els quals tenim representació, des del municipal fins l'europeu, passant pel Parlament i les Corts, que es prenguin les mesures necessàries per evitar que el nostre teixit esportiu es debiliti més i fins i tot pugui desaparèixer davant la incapacitat d'uns governs de dretes que no acaben de creure's o entendre que significa i suposa l'esport de base i associatiu al nostre país."

El “seu model” segons el portaveu socialista d’Esports al Parlament “obriria una important escletxa social en matèria esportiva i on la pràctica de l’esport estaria només reservada a uns quants, a aquells que tenen més recursos. Un nou model que posaria fi al voluntariat, tal com el coneixem”.

El nostre suport i treball en defensa de l'esport de base ve de lluny i no sols ha estant concentrada al Parlament, sinó que també des del nostres Grups Socialistes municipals s’ha fet una feina al costat de les entitats esportives locals, "treballant estretament per capgirar i reconèixer la tasca d'integració social que representa la pràctica i el foment de l'esport als nostres barris i entitats esportives" assenyala al seu torn, Monràs. En aquest sentit, cal recordar que el PSC ja va donar la primera veu d’alerta, i fou el primer grup parlamentari que presentar una proposta de Resolució al Parlament com a resposta a les inspeccions de treball anunciades pel Govern del PP.

La pujada de l’IVA del 8 al 21% per l’ús d’instal•lacions esportives, ha estat un altra mesura que ha hagut d’afrontar el teixit esportiu del Govern de l’Estat, i alhora, no cal oblidar la imposició de la Llicència Esportiva Única, que persegueix com a únic objectiu recentralitzar l’esport, limitant greument els ingressos de les federacions catalanes, augmentant els costos dels esportistes que vulguin competir i envair, una vegada més, les competències autonòmiques, en aquesta ocasió en matèria esportiva.

Tot plegat, fa que la situació es vagi deteriorant dia rere dia pel món de l'esport de base català, amb l'afegit que des del Govern de l'Estat no s'hagi estat sensible a cercar una solució de consens per desencallar aquestes traves. Una problemàtica que finalment "qui dóna la cara davant els clubs i entitats esportives són els ajuntaments, amb els seus regidors i regidores d'Esport que es troben a primera línia o més ben dit a peu de camp o de pista" subratlla el responsable d'Esports del PSC.

Busquem solucions i no generar més problemes

Els i les socialistes catalans estem duent a terme un seguit d’iniciatives per garantir que el món esportiu català, especialment l’esport amateur i de base, pugui continuar amb les seves activitats, i salvaguardar la pervivència dels clubs esportius i del seu voluntariat dins de la legalitat.

En aquest sentit, cal destacar la feina a nivell local -i en consistoris amb governs socialistes- , on les entitats esportives gràcies a l'assessorament i recursos municipals, poden subsistir i fer front a les decisions en alguns casos, i a les retallades en altres que els governs estatal i de la Generalitat estan aplicant sobre tot tipus d'associacionisme, en especial, l'esportiu. D'aquesta manera activa, el PP legislant, i CiU, de manera passiva, no facilitant ajudes econòmiques per pal·liar i acompanyar per poder ordenar i adaptar-se en temps i en justa mesura al marc normatiu vigent.

És per això que, davant dels reptes plantejats i la problemàtica generada per les actuacions del Govern de l’Estat i l’absoluta desídia del Govern català, des del PSC diem:

Sí al model esportiu català.

El deute acumulat del Govern català amb les entitats catalanes de l’esport està posant en risc la seva tasca i la seva subsistència, avocant l’esport català a una situació dramàtica. La reducció de les subvencions per al 2013 va ser del 60%, i cal sumar-hi també un 30% menys el 2012. Som conscients de la situació de crisi econòmica en què vivim, però no podem permetre la desaparició del nostre model esportiu. És per això que hem demanat un calendari de pagament urgent del deute que el Govern català té amb les entitats catalanes d’esport.

Hem presentat esmenes als Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a que, dins de les disponibilitats pressupostàries, es destinin recursos al cofinançament dels equipaments esportius i a la millora i adequació d’aquells que siguin dependents dels ajuntaments, al desplegament del Pla Estratègic de l’Esport Escolar i Català - no podem obviar que els Consells Esportius han vist reduït el seu pressupost un 50% els darrers anys-, i a l’increment de les assignacions a la Unió de Federacions Esportives i la Unió de Consells Esportius de Catalunya.

Sí a la regularització, però no a expenses de l’empobriment dels clubs i les entitats esportives ni de la penalització del voluntariat.

Hem demanat que els Governs català i estatal negociïn una modificació de la legislació vigent per tal de reduir el percentatge de cotització de l’esport amateur i que el voluntariat esportiu quedi exempt de la cotització a la seguretat social, entenen que les quantitats que es perceben, majoritàriament per sota del salari mínim interprofessional, s’adrecen a compensar les despeses generades pel desenvolupament d’una activitat no professional i no s’haurien de considerar retribucions salarials.

Hem sol•licitat que s’aturin les inspeccions de treball indiscriminades que només busquen la sanció i la recaptació dels clubs i les entitats esportives, menystenint la important tasca social i educativa que realitzen aquestes entitats i el seu voluntariat.

Sí a l’autonomia de les federacions esportives catalanes.

Hem reclamat que el Govern estatal no apliqui la llicència única esportiva a través de la modificació de la Llei de l’Esport 10/1990, perquè suposaria la recentralització de l’esport català i buidaria de contingut les competències exclusives en matèria d’esports de la Generalitat.

L’aprovació d’aquesta llicència única crea un perjudici a les Federacions i entitats esportives de Catalunya, que perden la seva autonomia i queden sota la tutela de les federacions espanyoles, suposa la pèrdua de recursos econòmics ja que aquests s’haurien de repartir també entre les federacions estatals, i incrementa la quantia de les despeses per als esportistes catalans que participen en competicions ja sigui a nivell estatal com català.

I, sí a l’esport de base català.

En cap cas es vol instar a vulnerar la llei ni que el sector de l'esport pugui ser considerat com un col·lectiu que rep tracte de favor. La nostra voluntat és que el marc normatiu s'adapti a la realitat del teixit esportiu del nostre país, perquè l'estructura esportiva a casa nostra es sustenta gràcies a moltes persones que, de manera altruista fan que es pugui tirar endavant l'activitat diària de l'esport en el nostre país.

El futur de l’esport català precisa un abordatge en profunditat de la situació jurídica de les entitats esportives. Cal facilitar i adequar les obligacions que han de complir per garantir la supervivència del teixit associatiu, com a motor d’un sistema viable de foment de la pràctica esportiva des de les seves vessants educatives, de promoció d’hàbits saludables i de cohesió social.